Pohřebiště v Gíze   Staří Egypťané toto místo nazývali imentet, "západ", nebo cheret necer, "pohřebiště". O dva tisíce let později bylo nazváno Gíza podle blízkého města založeného v 7. století (dnes je jednou z káhirských čtvrtí). V této oblasti se také nachází obrovské soukromé pohřebiště s hrobkami hodnostářů (4. dynastie).
Stavitelé pyramid: Namísto otroků to původně byli zkušení řemeslníci a dělníci. Poznání pochází z objevených reliéfů a grafit v oblasti pohřebiště. Egypťané, kteří pracovali pro panovníka na stavbě jeho velké pyramidy byli svobodní lidé. A takto viděl Gízu Jean-Francois Champollion z vršku nejvyšší pyramidy někdy na podzim roku 1828. Před ním hleděla do očí Sfingy (obr.8) i další slavná osobnost - Napoleon. V té době však této majestátné dámě koukala z písku jenom hlava. Jak vysoko byl písek navátý, lze zjistit i z otvorů, které probourali vykradači hrobů a další průzkumníci těchto staveb:

„Sto čtyřicet metrů od země, na koruně největší stavby, kterou kdy lidský duch stvořil, jsem konečně otevřel oči a kochal se pohledem, kterému se nic nemohlo vyrovnat. Na východě okraj gízské plošiny, Nil, rušná Káhira. Na západě poušť. Na severu pyramidy z Abu Ravaš. Na jihu Abusír. Sakkára a dvě obrovské pyramidy z Dahšúru, postavené dobrým králem Snofrevem. Stará říše ve svém díle se před námi rozprostírala posetá kameny vztyčenými k absolutnu."
(Ch. Jacq, Egypťan Champollion)

   Hérodotos tvrdí, že viděl pyramidy se sochou sedícího faraona na vrcholku, a podle něho měla takovéto ukončení i Chufevova pyramida, značně poškozená časem už za jeho návštěvy v Egyptě. Zdá se však, že Hérodotos vnesl do této otázky zmatek. Nic nenaznačuje, že by byl kdy vrcholek pyramid nesl nějakou sochu; jejich tvar by to byl ostatně stěží dovolil. Na některých pyramidách , například na pyramidě Menkauréově, se zachoval krásný obklad z velkých kamenných bloků. Plinius soudil, a patrně se nemýlil, že jednotlivé vrstvy obkladu tvořily kdysi různobarevné pruhy s pozlaceným blokem na vrcholku, obdobou jehlance, jakým bývají zakončeny obelisky u staveb z pozdějších období. Chodby vedoucí k pohřební komoře mají dokonalé opracování a jsou někdy zaklenuté. Avšak samotné komory, stejné jako chodby a pohřební chrámy u paty pyramid, mají stěny hladké, bez profilace a bez výzdoby, bez maleb, jak to odpovídalo povaze Réova adoptivního syna nebo jeho vtělení. Dokonce ani v pyramidách IV. dynastie ne nacházíme žádné hieroglyfické nápisy, byť to byly největší pyramidy z období, kdy se u dvora pěstoval výlučně kult Réa. Člověk nemusí být odborníkem, aby si uvědomil, jak titánskou práci představovala stavba pyramid.Největší ze všech tří pyramid v Gíze - Chufevova - zaujímá plochu 48 000 metrů čtverečních a je vysoká 146 metrů. Fotografie nedávají správnou představu o obrovitosti této kamenné masy. Je třeba ji vidět, abychom pochopili, proč mezi sedmi divy světa stavěl starověk tyto památky na první místo.