Archaické období

    První zemědělci se na území Egypta usazují už od r.5000 př. Kr.,a to hlavně na severu v tzv. Fajúmské oáze.
    V Egyptě nevznikly (na rozdíl například od Mezopotámie) městské státy, ale vytvořila se zde rovnou centralizovaná říše. Egyptologové to vysvětlují potřebou regulace toku Nilu po celé jeho délco, což by při existenci více státních útvarů nebylo jednoduché. Zpočátku však existovaly v Egyptě státy dva: Dolní Egypt na dolním toku Nilu, v úrodné deltě, a Horní Egypt v jižní části země. Obyvatelé Dolního Egypta se věnovali ředevším zemědělství, zatímco hornoegyptští nomádi byli lovci a pastevci. Někdy kolem r. 3100 př.Kr. se podařilo Hornímu Egyptu pod vedením faraona Meniho Dolní Egypt dobýt a podmanit. Tak vznikla celistvá říše a pro Egypťany to byla událost tak závažná, že ji pokládali za počátek zcela nových dějin. Meni je také legendárním zakladatelem měta Mennoferu (známějšího pod řeckým jménem Memfis), pozdějšího sídla faraonů.