Stručné dějiny Starověkého EgyptaHistorie starověkého Egypta zabírá neuvěřitelné tři tísíce let. To je v dějinách lidstva dlouhá doba. Abychom si ji dokázali lépe představit, zkusme se ohlédnout o tři tisíciletí zpět: u nás byl hluboký pravěk, do založení Říma chybělo asi dvě stě padesát let, zatímco Troja už několik desetiletí ležela v troskách. A jaký od té doby učinilo lidstvo pokrok! Samozřejmě, v dobách starého Egypta nepokračoval vývoj tak mílovými kroky jako v posledních dvou stoletích. Ale i tak by bylo scestné domnívat se, že kultura, způsob života či společnost se od dob archaické říše po ztrátu samostatnosti Egypta neměnily. I když změny nebyly tak radikální jako třeba v Evropě v posledním tisíciletí, přesahuje jejich podrobné studium naše možnosti, a řadu věcí si proto nastíníme jen v obecných rysech.