Kronika egyptské archeologie1579      Zpráva Johannese Helffricha o cestě do Egypta, o velké sfinze v Gíza a o pyramidách.
1733      Založení londýnské "Society of Delattanti", organizace iniciující sbírky a vykopávky.
1737/1742      Zprávy Angličana Richarda Pococka z Egypta, Arábie a Řecka.
1759      Otevření Britského muzea v Londýně.
1797      Georg Zoega studoval hieroglyfy a odhalil význam jmenných kartuší.
1798/1801      Napoleonovo egyptské tažení s "vědeckou komisí".
1799      Nalezen byl kámen tří řečí z města Rosette v nilské deltě.
1814      Johann Ludwig Burckhardt dorazil do Egypta
1822      Jean-Francois Champollion rozluštil hieroglyfy.
1837      Colonel Howard-Uyse provádí na egyptských pyramidách odstřely s ílem získat do nich vstup.
1842/1846      Richard Lepsius vede pruskou expedici do Egypta,
     objevuje 30 neznámých pyramid (známých bylo do té doby 37 pyramid)
     a prozkoumal 130 hrobů a kultovních míst.
1880      Flinders Petrie v Egyptě
1881      Emil Brugsch nalezl v Dér-el-Bahrí úkryt 40 královských mumií.
1887      Ve Fajjúmu byla objevena první zpodobení mumií.
1911/1913      Ludwig Borchardt vede vykopávky v Tell el-Amarně (1912 objevena Nefertitina bysta).
1917      Howard Carter vede vykopávky v Údolí králů.
1922      Howard Carter objevuje Tutanchamonovu hrobku.
1952      W.F. Libby vypracoval metodu k přesnému zjišťování stáří
     organických látek pomocí radioaktivního uhlíku.
1954      Zaki Nour objevil u úpatí Cheopsovy pyramidy sluneční bárku faraona ze 4. dynastie.
1965/1969      Záchrana skalního chrámu v Abú Simbelu.
1977      Mumie Ramsese II. byla ve Středisku atomových výzkumů
     v Grenoblu ošetřena proti bakteriím ozářením gama-paprsky.