Menu:
Základní údaje o Egyptě
Stručné dějiny
Pohřbívání:
Písmo:
Náboženství:
Kultura: Život starých Egypťanů Egyptologové:

Kronika archeologie

Howard Carter

Jean-François Champollion

Giovanni Belzoni

Johann Ludwig Burckhardt

Použité prameny: