Evžen Strouhal: ŽIVOT STARÝCH EGYPŤANŮ, Panorama 1989

Philipp Vandenberg: Po stopách Tutanchamona a dalších objevů, Klokan 2004

Prof.PhDr.Petr Čornej,CSc.,doc. PhDr. Ivana Čornejová,CSc., PeadDr.František Parkan: Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk,SPN 2004

Jiří Tomek: Bohové a faraoni, Albatros 2000