PyramidaSlovo pyramida pochází z řeckého pyramis což znamená "jehlan".V hieratických a hieroglyfických textech se slovo pyramida píše znaky pro písmena M a R, k nimž se připojoval determinativ v podobě trojúhelníku na úzkém obdélníku.Dnešní Egypťané pyramidu nazývají al-háram.Vůbec první pyramidou se stala stupňovitá pyramida v Sakkáře, kterou si nechal postavit Džoser.Nejimpozantnější a největší tři pyramidy se nacházejí v Gíze.Jsou to Chufuova (řecky Cheopsova) zvaná velká pyramida,Rachefova a Menkaureova. Všechny egyptské pyramidy postavené faraony patří k největším divům světa. V Gíze jsou tři velké pyramidy, ta největší pro Chufeva( řecky Cheopse), byla původně 147 m vysoká. Je zhotovena ze 2,3 miliónů kamenných kvádrů, z nichž každý váží průměrně 2,5 tuny. V době své slávy byly pyramidy pokryty hladkou a lesklou vrstvou vápence. Práce byla obrovská a vyžádala si nasazení asi 100 000 dělníků. Při stavbě velké Chufevovy pyramidy byly kamenné bloky dobývány, dopravovány a usazovány ručně, každý den po dobu 20 let. Pyramidy byly stavěné vrstvu po vrstvě, jak byly bloky přisouvány na dřevěných saních po dlouhých rampách, spirálovitě obtáčejících pyramidu. Rampy byly nakonec rozebrány. S pyramidami se setkáváme pouze v Dolním Egyptě, v okolí staré metropole.(Mennofer) Když se dvůr usadil ve Wésetu, vzniklo i zde několik pyramid, rychle se však přešlo k hloubení hrobů ve skalách. Pyramida byla tedy typickým hrobem faraonů Staré říše a měla vždy týž sklon nebo úhel. Jestliže se některá od tohoto typu liší, znamená to, že nebyla úplně dokončena.