Rachefova pyramida

Tato pyramida je vzdálená jen několik minut pěšky na J od Chufevovy pyramidy. Je pouze o 3,2 metrů menší( zdá se vyšší, protože je na postavena na vyvýšenině). Dnes má u paty 136,5 metrů, u základny dnes měří 210,5 metrů. Také se na vrcholku zachovalo část obložení. Této pyramidě chybí jen pyramidion( jehož špička měla zachycovat první a poslední paprsky slunce-Rea) (viz.obr.5 a 7). Uvnitř je dosti prostá. Má dvě komory a dva vchody na severní straně: ve výši 15m a druhý v úrovni základny. Horní chodba vede těsně pod základnu, kde se vyrovnává a pokračuje k pohřební komoře. Dolní chodba nejdříve klesá a pak po nepříliš dlouhé rovince stoupá a ústí do horní chodby. Pohřební komora je zhruba v ose pyramidy - měří 14,2 x 5 metrů a vysoká je 6,8 metrů. Je vytesána do skály a pouze zalomený strop má v masce pyramidy. Uvnitř je sarkofág z hlazené žuly. Zádušní chrám se zachoval až do 18 století(našeho), pak se změnil v trosky.Stál na východní straně, na zvláštní žulové terase za ohradní zdí, a měřil 145x45 metrů: měl 5 kaplí s předsíní a dvě síně se serdaby(místo pro sochu) , řadu skladišť a nádvoří s dvanácti sochami panovníka. Z něho vedla půl kilometru dlouhá a téměř pět metrů široká vzestupní cesta k údolnímu chrámu, jenž stojí na JV od velké sfingy. Tvarem připomínal mastabu: o půdorysu 45x45 metrů a vysoký byl 12,5 metů. Jeho ústřední síň zdobilo 23 sedících soch krále z alabastru a břidlice, a 116 žulových pilířů. Jeho dva vstupy hlídaly 4 sfingy. Říkáme mu Žulový chrám. Vedle stojí chrám sfingy. Za ním pak samotná sfinga. Byla vytesána ze skaliska a představovala mýtickou strážkyni celé nekropole - uctívaná jako Harmachet. Tvář sfingy se zdá být jako tvář samotného Rachefa. Původně se nazývala šešep-anch &187;žijící oraz. Od přední tlapy po ocas měří 57,3 m a vysoká je 20 m. Tvář má širokou 4,1m a dlouhou 5 m. Dnes je poškozená-zvláště nos, také královský ureus chybí. Mezi nohama má (kopii)stély Thutmose IV. Pyramidu obklopovala, jako každou ohradní zeď o tloušťce 3,1 metrů a vzdálenou od pyramidy 10,1metru. Po stranách zádušního chrámu byly doky pro lodě( prázdné). Jižně od ohradní zdi, přesně ve středu je na umělé terase malá satelitní pyramida. Ze zbytků obkladních kamenů lze zjistit rozměry-20,1x 20.1 metru a o sklonu 52°. Podzemní část se zachovala celá i s tunelem(od lupičů). Patřila pravděpodobně Rachefově manželce.