Menkaureova pyramidaNejmenší ze skupiny tří gízkých pyramid je Menkaureova. Stojí na JZ rohu tamější pláně. Zachránilo se dodnes část dolního obložení, která byla z červené asuáské žuly a sahala do třetiny její výšky, tam je vystřídaly bloky z tůrského vápence. Špička byla opět ze žuly. Pyramida prý byla ze všech nejkrásnější, než byla v 16. stol okradena o obložení Mameluky. Původně měla základnu 60x60 metrů , ta ale byla překryta. Pohřební komora byla vytesána 6 metrů po základnou, a až ve druhé fázi byla spuštěna do větší hloubky. K výstavbě byly využity větší kvádry než u Chufua a Rachefa, aby byla co nejdřív postavena. Pyramidu dokončil, až jeho syn Šepseskaf. Pohřební komora je malá pouze 6,5 x 2,3 metry a strop je ve výšce 3,5 metru a ten tvoří dva protilehlé kvádry (stesány do půloblouku). Je obložena žulou a s původní komorou, místnostmi pro pohřební výbavu je spojena schodištěm.
Roku 1837 se našel M. sarkofág (dnes leží někde na dně oceánu). Byl z bazaltu a s reliéfní výzdobou , jenž zobrazovala průčelí královského paláce
Zádušní chrám (dnes v troskách) měřil 45x45 m a polovina plochy připadala na nádvoří. V údolním chrámu byly objeveny četné sochy. Oba chrámy byly spojeny čtvrtkilometrovou cestou, jejichž stopy i dnes lze sledovat.
Satelitní pyramidy se dochovaly podstatně lépe. Největší je východní (se zbytky žulového obložení) a má 44,3x44,3 m a na výšku 28,3m. Ostatní dvě jsou stupňovité se stranami 31,5 a výšce 21,2 metru. Dvou stupňová pyramida poblíž údolního chrámu Menkaurea patří jeho královské matce Chentkaus I. Až do počátku 30. let minulého století existoval názor, že stavba je nedokončenou pyramidou Menkaureova nástupce Šepseskafa. Teprve výzkum v roce 1932 ukázal, že jde o hrobku královské matky Chentkaus I. Jádro tvoří dva stupně. Spodní stupeň je otesaný skalní výběžek do tvaru nízkého komolého jehlanu. Má téměř čtvercový půdorys. Původně byl povrch všech čtyř bočních stran zdoben výklenky nepravých dveří. Mohutná brána z červené žuly umožňovala vstup do hrobky od jihovýchodu. Z předsíně vedly vchody do dvou místností. Jedna z nich byla situována směrem západní a druhá severním. V západní stěně západní místnosti se nacházela dvojice nepravých dveří z červené žuly. Tam se otevírala šachta svažující se do podzemní části hrobky. Dále tam bylo šest skladištních komor. Ze sarkofágu se podařilo nalézt několik úlomků. Nedlouho po dokončení, snad během první poloviny 5. dynastie, byla hrobka významně přestavěna. Nad západní polovinou byla z vápencových bloků vybudována stavba obdélníkového půdorysu připomínající mastabu. Úmyslně nebyla postavena nad středem hrobky, protože by její váha mohla způsobit zhroucení stropu ve spodní části. Boční stěny byly obloženy bílým vápencem