Stará říše
     I Stará říše má svého zakladatele. Je jím faraon Džoser, který pochází ze 3. dynastie a počátek jeho vlády se dnes datuje kolem r.2650 př. Kr.,a který vstoupil do dějin tím, že si nechal vybudovat první pyramidu. V tom ho pak napodobila většina panovníků Staré říše. Nejznámější jsou pyramidy v Gíze, z nichž nejvyšší patřila faraonu Chufuovi (Cheopsovi). Počátkem tohoto období se Egyptu podařilo ovládnout Sinaj, kde byly cenné surovinové zdroje (hlavně měď a tyrkys), a Núbii, odkud se dováželo zlato, dřevo, zvířecí kůže a zejména levná pracovní síla. Záhy však propukly nástupnické boje, ktré neutichaly po celou dobu trvání Staré říše, což nevyhnutelně vedlo k oslabení panovnické moci. Nejenže sílila moc šlechty, ale byl také zaveden úřad správce horního Egypta, který měl původně obnovit panovnickou autoritu na tomto poměrně vzdáleném území, neboť Horní Egypt se snažil využít zaneprázdnění faraonů boji o trůn a osamostatnit se. Později se však ukázalo, že to nebyl nejšťastnější nápad, protože správci Horního Egypta ze svého postavení dokázali těžit a úřad si udrželi dědičně. K neobyčejnému posílení vlivu těchto správců došlo za posledních panovníků Staré říše. Proti těm totiž vystoupilo několik vzdorokrálů a faraoni se tehdy na trůně udrželi jen díky podpoře správců Horního Egypta. Tím ovšem moc správců velmi vzrostla, dokonce se ženili s egyptskými princeznami. Sílící moc šlechty a svévole úředníků vedly k rozkladu správy, což ve svých důsledcích způsobilo obrovský hladomor, protože upadala centrálně řízená údržba zavlažovacích systémů. Za těchto okolností nebylo pro Núbii těžké se od Egypta odtrhnout. Záhy Stará říše zanikla.

Ano, země se obrátila jako na hrnčířském kruhu. Zloděj se stal boháčem a boháč je dnes bez majetku. Ano, bohatí naříkají, chudí se však radují. V každém městě se volá: Vyžeňte mocné ze svého středu!...Ano, lidé jedí trávu a polévají si ji vodou. Ani zrní, ani zelenina není pro drůbež a zvířata; hladoví lidé rvou pomyje vepřům z huby a říkají: To se lépe hodí mně než tobě. ... O vás se však bude říkat: Byla to doba, kdy se Egypt sám zničil - bude se tak říkat o vás - zbude -li v Egyptě vůbec ještě pár lidí, který by zplodil potomstvo!

                                        (Ipewova řeč proti původcům sociálního převratu na konci Staré říše.)