Úvod

"Ó, Egypte! Egypte! Země, která byla sídlem božství, bude oloupena o přítomnost bohů. Nezůstane z tvého náboženství nic než pověsti, nic než slova napsaná na kameni a vypravující o tvé poslední zbožnosti. Přijde den, běda, kdy posvátné hieroglyfy se stanou pouze modlami. Svět se bude omylem domnívat, že symbolem moudrosti jsou bohové a obviní velký Egypt, že se klaněl pekelným netvorům."

(dávný egyptský prorok Herm)

Vítám Vás na svých stránkách o Egyptě.
Tato země mě velice uchvátila a já pevně doufám, že mé stránky vám ji alespoň trochu přiblíží. Najdete tu například něco o životě starých Egypťanů, něco o bozích, písmu...
A ještě malá poznámka. Tyto stránky byly původně vytvořeny jako závěrečná práce na IVT (informatiku a výpočetní techniku) z internetu. Internet jsme probírali docela krátce, takže se předem omlouvám za chyby, kterých jsem se možná někde dopustila.

Made by Isis